tel.: 02/ 4341 2035

Home > Chyby pri predaji nehnuteľnosti

Chyby pri predaji nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti je dôležitý krok, na ktorý je treba sa poriadne pripraviť. Je jasné, že bežní ľudia nemôžu mať prehľad vo všetkých právnych predpisoch a záležitostiach, týkajúcich sa predaja nehnuteľností. A v dôsledku toho sa dopúšťajú mnohých chýb. Prinášame Vám zoznam tých najčastejších, ktoré vedú k tomu, že je nehnuteľnosť kupujúcimi v podstate ignorovaná.

1. Neusporiadané vlastnícke vzťahy

Uveďme si príklad. Idete predávať rodinný dom, no nie ste majiteľom pozemku. Ako môže takáto situácia vzniknúť? Napríklad že ste dom dostali darom od rodičov, avšak pozemok, na ktorom je dom postavený, Vám nedarovali. Ak sa chystáte dom predať, kupujúci bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou záujem aj o pozemok. K predaju tak musia pristúpiť aj Vaši rodičia, ako vlastníci pozemku! Ďalšou chybou môžu byť neusporiadané spoluvlastnícke vzťahy. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti spolu s ďalšími ľuďmi, s predajom musia súhlasiť všetci. Predaju teda musí predchádzať dohoda všetkých spoluvlastníkov.

2. Ťarchy, vecné bremená a záložné práva

Ak máte na liste vlastníctva k predávanej nehnuteľnosti vedené vecné bremeno, napríklad právo doživotného bývania pre Vašu babku, ktorá však už v dome dávno nežije, pri predaji to bude určite problém. Toto je len jeden z príkladov. No predávajúci si často pred predajom nedajú tieto veci do poriadku, čo proces predaja výrazne zdržuje. Skontrolujte si teda, či na liste vlastníctva nemáte evidované napríklad aj už zaplatené záložné práva, či exekúcie.

3. Zabudnete upratať

Pred nafotením nehnuteľnosti, prípadne pred dohovorenou obhliadkou, si nehnuteľnosť aspoň naoko upracte. Fotografie s pomaľovanými stenami, či zablatenými podlahami veru neupútajú. Určite skôr odradia.

4. Preženiete cenu

Myslíte si, že to môžete skúšať s privysokou cenou a čakať, kto sa chytí? Môžete. No iba v prípade, ak máte na predaj nehnuteľnosti dosť času. Ak sa s predajom ponáhľate, držte sa pri zemi a cenu nastavte reálne.

5. Oslovíte desať rôznych realitných kancelárií

A tie "vyvesia" inzerát Vašej nehnuteľnosti vo svojom prevedení na rôzne inzertné portály. Často sa tak stane, že záujemca navštívi pri obhliadke Vašu nehnuteľnosť aj dva krát, vždy s inou realitkou. To ho určite nepoteší. Nie je dobré, ak je Vaša nehnuteľnosť opozeraná a ak má v každej realitnej kancelárii nastavenú inú cenu. Pôsobí to nedôveryhodne.


Ak teda chcete svoju nehnuteľnosť predať čo najskôr, týmto chybám by ste sa mali oblúkom vyhnúť. S ich riešením Vám môže pomôcť skúsený realitný maklér.

Spolupráca pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti