tel.: 02/ 4341 2035

Home > Chyby pri kúpe nehnuteľností

Chyby pri kúpe nehnuteľností

Aj Vás čaká kúpa nehnuteľnosti? Možno ste trošku nervózny a bojíte sa, aby sa niečo nepokazilo. Je pochopiteľné, že ľudia sa v tejto oblasti veľmi nevyznajú. Nehnuteľnosť zväčša kupujeme alebo predávame len raz za život! Ak sa na kúpu poriadne pripravíte a budete spolupracovať s odborníkmi, iste prebehne bez problémov. Hlavne sa pri kúpe musíte vyhnúť nasledujúcim chybám.

1. Nehnuteľnosť si poriadne obhliadnite. Aký je jej technický stav?

Možno nepatríte k odborníkom, pokiaľ ide o stavebníctvo, strechy, či elektrické obvody. Preto si na obhliadku určite vezmite niekoho skúseného. Známeho, člena rodiny alebo kamaráta, ktorý je v tejto oblasti skúsenejší a mohol by zbadať aj prípadné technické vady. Najmä pokiaľ ide o staršie rodinné domy, kupujete v podstate „mačku vo vreci“. Je teda lepšie, ak si nehnuteľnosť prezrie skúsenejšie oko.

2. Preverte si nehnuteľnosť aj "na papieri"

Zájdite na kataster a požiadajte o výpis z listu vlastníctva. Skontrolujte, či na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená, či záložné práva. Pozrite sa aj na vlastníkov. Ak ich je viac, pri kúpe musíte jednať so všetkými. Na katastri tiež požiadajte o nahliadnutie, prípadne kópiu z katastrálnej mapy. Mnohí samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí skupujú pôdu, v podstate ani nevedia, čo kupujú. Pozrite sa teda do mapy a zájdite na miesto, aby ste neskôr neboli prekvapený, že ste kúpili čosi iné, ako na papieri. V katastri môže byť pozemok evidovaný ako orná pôda, pričom v skutočnosti to môže byť trvalý trávny porast. Preverte si to.

3. Nevyplácajte nič vopred!

Mnohí kupujúci spravia tú chybu, že zaplatia za nehnuteľnosť pri podpise zmluvy. Vlastníctvo však nadobúdate až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra! Na tento úkon má kataster 30 dní od podania kúpnych zmlúv. V niektorých prípadoch sa stáva, že v dôsledku nesprávností v zmluvách sa konanie o povolení vkladu preruší. Nedostatky musia zmluvné strany odstrániť. Ak sa tak nestane, kataster môže konanie aj zastaviť. V tom prípade vlastníctvo nenadobudnete. A ak ste vyplatili peniaze vopred, môžete o nich prísť! Ideálnym riešením je notárska úschova peňazí po dobu konania na katastri. Po nadobudnutí vlastníckeho práva notár peniaze "pustí" predávajúcemu.


Zdá sa Vám, že proces kúpy nehnuteľnosti možno nezvládnete? V tom prípade je pre Vás ideálnym riešením spolupráca s realitným maklérom, ktorý Vám dokáže pomôcť a poradiť.

Spolupráca pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti