tel.: 0911 149 921

Home > Správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností

Klientom, ktorí sa rozhodli prenajímať nehnuteľnosti pokryjeme komplexné služby pri správe nehnuteľnosti  v záujme zvýšenia efektívnosti investície

Postaráme sa o všetko. Od analýzy aktuálnej situácie a predpokladaného vývoja na trhu pri nastavení cien, aktívneho vyhľadávania nájomníkov, vyhotovenie potrebných dokumentácií až po technickú podporu v podobe zabezpečenia opráv.

V prípade rodinných domov sa vieme postarať aj o záhradný servis.

Pravidelne reportujeme a upozorňujeme na dôležité termíny. Prinášame návrhy zmien v záujme možných finančných úspor.

Starostlivosť o správu nehnuteľnosti pozostáva najmä z:

 • analýzy a nastavenia ceny za prenájom a dohodnutia rozsahu služieb
 • vyhotovenia marketingovej prezentácie,
 • aktívneho vyhľadávania nájomníkov
 • prípravy nájomných zmlúv a následnej prolongácie zmlúv s nájomníkmi
 • prípravy sprievodnej dokumentácie,
 • registrácie na príslušnom daňovom úrade
 • komunikácie so správcovskou spoločnosťou a nájomníkmi
 • kontroly stavu nehnuteľností počas doby nájmu
 • zabezpečovania opráv, rekonštrukcií (po predchádzajúcom odobrení majiteľom nehnuteľnosti)
 • evidencie výdavkov na energie a súvisiace platby, údržbu a opravy
 • priebežného upratovania alebo upratania po skončení nájmu
 • pravidelného reportingu

SME TU PRE VÁS !  Využite naše komplexné služby pri predaji alebo prenájme Vašej nehnuteľnosti .

Spolupráca pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti