tel.: 0911 149 921

Home > Cenník

Cenník služieb realitnej spoločnosti COLUMBA

 • príprava kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, iných zmlúv, ktorými vznikajú, zanikajú alebo menia sa práva k nehnuteľnostiam – 200 €
 • preklad kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, iných zmlúv, ktorými vznikajú, zanikajú alebo menia sa práva k nehnuteľnostiam do iného jazyka - 25€/A4
 • vyzdvihnutie úradných dokumentov – LV, potvrdenie o nedoplatkoch, stanoviská - 10€/hod. + správny poplatok
 • zastupovania na úradoch - 20 €/hod.
 • vydávanie stanovísk o cenách nehnuteľností – 100 €
 • poradenstvo v oblasti stavebníctva a realít - 20€/hod.
 • poradenstvo v oblasti financií ( daňové poradenstvo ) - 20€/hod.
 • poradenstvo v oblasti interiérového dizajnu - 20€/hod.
 • obhliadky so záujemcom - do 10 km zdarma, nad 10 km (+ mimo mesta) - 0,5 €/km
 • vyhotovenie znaleckého posudku – min. 150€/byt, min. 250€/RD, pozemok min. 200€
 • vyhotovenie ponukových listov, reklamných materiálov k nehnuteľnostiam, marketingového zámeru - 15 €/hod., príp. dohodou
 • jednanie a zastupovanie zmluvných strán (kupujúci a predávajúci) pred RK - 50 €/hod.
 • evidovanie v internej databáze - 10 €/mesačne
 • Provízie stanovené pri nábore nehnuteľností:
  • Do 50.000,- € 1.660,- €
  • 50.000 – 70.000,- € 2.000,-€
  • 70.000 – 100.000,- € 3% z ceny nehnuteľnosti
  • 100.000 – 300.000,- € 2,5% z ceny nehnuteľnosti
  • 300.000,- a viac € 2% z ceny nehnuteľnosti
Spolupráca pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti